Web Site Kullanım Sözleşmesi

Eğer bu şart ve koşulların her birini ve hepsini kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız.

1. TARAFLAR

WEB SİTE SAHİBİ/TURSOY

Ad- Soyad/Unvan:  Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Telefon: +90 264 582 21 00

E-posta: [email protected]

ALICI/ÜYE/ZİYARETÇİ

Ad- Soyad/Unvan: 

Adresi: 

Telefon: 

E-posta:

2. TANIMLAR

KULLANICI:Adına ya da lehine SERTİFİKA satın alınan tüketici, KULLANICI olarak anılacaktır.

ALICI / ÜYE:Web sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.

ZİYARETÇİ:Web sitesini hizmet satın alarak ya da hizmet satın almaksızın ziyaret eden kişidir.

Sözleşme:Taraflar arasında web site üzerinden elektronik ortamda akdedilecek olan işbu Website Kullanım Sözleşmesi’ni ifade eder. Bu Sözleşme www.richmondnua.com adresinde bulunan internet sitesinin kullanımını düzenler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi:TURSOY ve ALICI arasında SERTİFİKA satışı için Web site üzerinden Ön Bilgilendirme Formu’nun teyidini takiben elektronik ortamda akdedilen Sözleşmeyi ifade eder.

SERTİFİKA:

 • Masaj & Bakım hizmetleri,
 • Günübirlik "Islak Alanlar" kullanımı (jet duşlar, buhar odaları, sauna, buz odası, dinlenme odaları, Türk hamamı) hizmetleri,
 • Konaklamalı Spa Programları ve Wellness Programları hizmetleri,
 • Restoran Hizmetleri,

şeklinde sunulan hizmetlerin tamamını ya da birini Website üzerinden hediye sertifikası olarak satın alabilmek için Ön bilgilendirme formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen süre içerisinde ve belirtilen şartlarda kullanmak için ALICI tarafından, kendisi ya da KULLANICI lehine satın alınan ve bu işlem için ön bilgilendirme formunu teyit etmesi, akabinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması ve bu işlem için ödeme yaptıktan sonra ALICI’nın Website’de satın alma işlemi yaparken bildirdiği; e-posta adresine pdf formatından iletilen veya seçime göre ALICI’nın belirttiği teslimat adresine basılı olarak iletilen SERTİFİKA’yı ifade etmektedir.

3. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konu ve kapsamı; TURSOY’a ait olan www.richmondnua.com alan adlı internet sitesi üzerinden Ziyaretçi’lere SERTİFİKA satışı arz edebilmesi ile Ziyaretçiler tarafından da bu faaliyetlerden yararlanılmasını, SERTİFİKA satın alınmasının gerçekleştirilmesini sağlamak için Website kullanım koşulları ile Tarafların  hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

4. KOŞULLAR

4.1. ALICI’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI: 

4.1.1. SERTİFİKA satın alımı ile ilgili işlem için Website üzerinden elektronik ortamda onayladığı ve TURSOY ile arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanacağını, bu Sözleşme’nin yalnızca Website kullanım koşullarını kapsadığını bildiğini,

4.1.2. Website üzerinden SERTİFİKA satın alabilmek için yaptığı işlemde bankacılık havale hüküm ve koşullarının geçerli olduğunu ve SERTİFİKA’nın kendisine iletilmesi için ise Website’de yönlendirilen gerekli adımların ilerletilmesi gerektiğini bildiğini,

4.1.3. Site içerisinde SERTİFİKA satın alınabilmesi için, işbu Sözleşmesi'nin onaylanması ve ilgili sayfalarda talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerektiğini bildiğini,

4.1.4. Site içerisinde SERTİFİKA satın alınabilmesi için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerektiğini bildiğini ve Website’ne doğru ve güncel bilgi sağlamayan ALICI, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu bildiğini, Website üzerinden SERTİFİKA satın alırken ödemelerin banka insiyatifinde olduğundan, banka kayıtlarında bakiye olmaması, SERTİFİKA bedelinin ödememesi, Website’de oluşacak bir nedenle ödemenin iptal edilmesi ve/veya sair nedenlerle ödeme işleminin iptal edilmesi halinde SERTİFİKA iletiminin gerçekleşmeyeceğini bildiğini, bu konuda TURSOY ve ödemeye aracılık eden bankanın herhangi bir yasal yükümlülüğünün bulunmadığını bildiğini,

4.1.5. Website üzerinden onayladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi üzerinden de bilgisine sunulacağı üzere; SERTİFİKA’ların satış tarihinden itibaren 1 yıl süresince geçerli olduğunu ve işbu sürenin tamamlanması ile birlikte herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını,

4.1.6. Website üzerinden alınan SERTİFİKA’ların 3. kişilere satışını gerçekleştiremeyeceğini, devredilemeyeceğini, bu durumun Taraflardan herhangi biri tarafından tespit edilmesi halinde tekrar satışı yapılan SERTİFİKA’nın iptal edilebileceğini ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını bildiğini,

4.1.7. Website üzerinden alınan SERTİFİKA’ların muhafaza yükümlülüğünün Tarafına ait olduğunu, SERTİFİKA’nın çalınması, silinmesi, kaybolması ya da herhangi bir yolla bilgisi haricinde 3. kişilerce kullanılması halinde oluşan sonuçlardan TURSOY’un sorumlu olmayacağını, bu anlamda bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını bildiğini,

4.1.8. Ayrıca kendisi veya adına hareket etme yetkisine sahip olduğu başka bir kişi yani KULLANICI için rezervasyonu yapma ve/veya satın alma gerçekleştirmeye yasal olarak yetki sahibi olduğunu ve bu Site yalnızca yasal rezervasyonlar ve ödemeler yapmak için kullanılabildiğini, hayali, yanlış veya hileli rezervasyon ya da talep olacağı öngörüsüyle rezervasyon yapmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer amaçlarla kullanılamayacağını bildiğini,

4.1.9. Otele günübirlik ya da konaklamalı olarak yalnızca 14 yaş ve üzeri misafirlerin alındığını bildiğini,

Kabul, beyan ve taahhüt eder.

TURSOY, bir ALICI’nın hileli veya uygunsuz işlemler uyguladığını tespit ederse veya rezervasyonun bir yanlışlık veya hata içerdiği veya bunlardan kaynaklandığı ortaya çıkarsa, TURSOY veya otel politikaları, şart veya koşullarını ihlâl edecek bir girişim sonucu yapıldığı belirlenirse, TURSOY’un rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır.

4.2. TURSOY’UN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.2.1. TURSOY, Website üzerinden satışı gerçekleştirilen SERTİFİKA’nın ALICI tarafından doğru zamanda, güvenli ve hatasız olarak erişilmesi için gerekli teknik desteği gösterecek olup, bu konularda herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.2.2. TURSOY Website kullanım şeklini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda hali hazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmet sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir. TURSOY hali hazırda ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir.

4.2.3. TURSOY, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirmeye gerek olmaksızın Website’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Website’de teknik bakım, onarım, güncelleme gerçekleştirebilir veya Website’yi tamamen durdurabilir. Website’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı TURSOY’un ALICI’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur, bu durumda ziyaretçi olma durumu son bulacak olup ALICI’lar Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında doğmuş hak ve alacaklar yönünden sözleşme koşullarının uygulanmaya devam edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Bu sertifika hiçbir şekilde reklam ve promosyon konusu yapılamaz. Sertifikada yazılı kurallardan herhangi birine uyulmaması halinde TURSOY’un yasal hakları saklı kalmak kaydı ile sertifika geçersiz olur. Bu durumda sertifika bedelinin iadesi ve tazminata mahsubu istenemez.

4.2.5. KULLANICI herhangi bir sebepten dolayı rezervasyonunu iptal ettirmek istiyorsa otele giriş gününe en geç 48 saat öncesinde bildirmesi gerekmedir. Aksi takdirde sertifika konusu hizmet verilmiş sayılır ve sertifika geçerliliğini kaybeder.

4.2.6. Website kullanımına ilişkin Ziyaretçiler tarafından [email protected] adresi üzerinden TURSOY’a iletilen soru ve talepler TURSOY tarafından en kısa sürede karşılanacaktır.

4.3. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

4.3.1. ALICI/ZİYARETÇİ, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda akdederken işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de Website ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını, Website’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Website işlerliğini engelleyecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Aksi takdirde ALICI/ZİYARETÇİ’nin davranışları dolayısı ile TURSOY’a yöneltilecek her türlü talepten ALICI/ZİYARETÇİ bizzat sorumlu olup, bahsi geçen her nevi talep nedeniyle TURSOY’un her ne nam ve ad altında olursa olsun gerçekleştireceği ödemeleri ilk talep halinde nakden ve defaten TURSOY’a ödemekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3.2. ALICI/ZİYARETÇİ, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşulları kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, TURSOY tarafından site kullanımının iptal edebileceğini, gelecekte Website’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

4.3.3. Website, TURSOY kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. TURSOY, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.3.4. ALICI/ZİYARETÇİ, Website’yi, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • Website’de herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması,
 • Website’de bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı adres, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan hesaplar oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir alıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,
 • Virüs veya Website’ne ilişkin Website'nin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması,
 • Website üzerinden erişeceği diğer Tarafa ait elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması,
 • Website tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, TURSOY’un önceden yazılı izni alınmaksızın Website üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Website üzerinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması,
 • Website üzerinden sunulan SERTİFİKA satışı/satın alınması, kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi,
 • ALICI/ZİYARETÇİ, Website’de yaptığı işlemleri teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür.  ALICI/ZİYARETÇİ, Website’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız mal, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı malları kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. ALICI/ZİYARETÇİ ayrıca ilgili sayfalara robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.  

5. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. TURSOY, ALICI'nın Website’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Website üzerinden kendisine sağlanan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

5.2. Website kapsamında ALICI tarafından iletilen kişisel veriler, Website’sinde yönlendirilen Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Koruması Politikası ve Çerez Aydınlatma Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işlenebilmektedir. ALICI/ZİYARETÇİ’ler, Website üzerinden elektronik olarak onayladıkları Aydınlatma Metni ve gerekmesi halinde Açık Rıza Beyanı hakkında bilgi edindiklerini teyit eder.  ALICI/ZİYARETÇİ, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için richmondnua.com adresinde yer alan politika ve yönlendirmeleri her zaman inceleyebileceğini, TURSOY’un [email protected] adresine elektronik posta gönderebileceğini ya da Website’de yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemleri kullanabileceğini anlamaktadır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Sözleşmeye konu fikri ve sınaî mülkiyete ilişkin tüm haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı Sözleşmeleri ve diğer fikri mülkiyet yasa ve Sözleşmeleri ile korunmaktadır.

6.2. Website’nin tasarımı, yazılımı ve bunlarla sınırlı olmaksızın Website’ye ilişkin fikri mülkiyete konu her türlü çıktı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. Maddesinde yer alan “işleme”, 22. Maddesinde yer alan “çoğaltma”, 23. Maddesinde yer alan “yayma”, 24. Maddesinde yer alan “temsil”, 25. Maddesinde yer alan “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” hakları ve mali haklar ile bunlarla bağlantılı manevi haklar TURSOY’a aittir.

6.3. ALICI/ZİYARETÇİ, Website dâhilinde bulunan fotoğrafları, metinleri, veri tabanını dosyaları ve işbu Sözleşme kapsamında erişim sağladığı fikri mülkiyete tabi sair herhangi bir unsuru; önceden izin almaksızın, değiştiremez, kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, işleyemez, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, lisansa çeviremez. Website’nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. TURSOY’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

6.4. ALICI/ZİYARETÇİ, işbu madde altındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına halel getirecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını, bulunması halinde her türlü zararı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. İşbu maddede düzenlenen hüküm ve koşullar Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

7.1. TURSOY, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’nin ve web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Koruması Politikası ve Çerez (Cookie) Aydınlatma Metni de dâhil olmak üzere her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Website’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme ALICI/ZİYARETÇİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7.2. TURSOY, politikalarda değişiklik yapılması halinde güncel dokümanları Website’den erişilebilir bir link ile yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel dokümanlar, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm ALICI/ZİYARETÇİ’ler güncellenen şartlara tabi olacaktır. Yenilenen dokümanların kabul gerektirmesi ve ALICI/ZİYARETÇİ tarafından kabul edilmemesi halinde, TURSOY kullanımı sonlandırmaya yetkilidir.

8. MÜCBİR SEBEP

SALGIN HASTALIK, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TURSOY kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep")  işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TURSOY ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. SÜRE ve FESİH

9.1.
Sözleşme, Taraflarca elektronik ortamda onaylandığı tarih itibariyle, faaliyetlere devam edildiği sürece ve her halükarda Tarafların Website üzerinden akdetmiş olduğu Mesafeli Satış Sözleşmeleri kapsamında tüm açık SERTİFİKA’lardan doğan yükümlülüğü sona erene kadar geçerlidir.

9.2. Taraflar, tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman bu sözleşmeyi feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Kullanımın sonra ermesi durumunda, Website kullanımına derhal son verilmelidir.

9.3. ALICI/ZİYARETÇİ’nin işbu Sözleşme’de ve Website’de belirtilen politikalarda yer alan hükümlere uymaması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici ya da bu Sözleşmeye aykırı davranması halinde yahut ALICI/ZİYARETÇİ’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde TURSOY, kullanımı geçici veya sürekli olarak askıya alma, sonlandırma ya da dava ve takip haklarına sahiptir.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi: ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda TURSOY’un resmi defter ve ticari kayıtları ile TURSOY’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, banka ödeme işlemleri yönünden ise ödemeye aracılık eden banka kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan tüketici kaynaklı ihtilaflarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri yahut Tüketici Mahkemeleri, diğer her türlü ihtilafta, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.  

10.3. Bütünlük ve Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.4. Sözleşmenin Devri: ALICI/ZİYARETÇİ, işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecek olup, TURSOY’un işbu Sözleşme ve Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Türk Borçlar Kanunu’nun 205. Maddesi uyarınca üçüncü kişi veya kişilere devredebileceğini bildiğini, işbu devir işlemine peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11. SON HÜKÜM

İşbu 11 (onbir) ana maddeden ibaret olan Sözleşme, ALICI/ZİYARETÇİ tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylandığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

WEB SİTE SAHİBİ ŞİRKET:TURSOY OTELCİLİK VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

ALICI/ZİYARETÇİ: 

TARİH: 

Ön Bilgilendirme Formu

SATICI

Ticari Unvanı: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş

Adresi: Rüstempaşa Mah. Kumbaz Cad. No.8 54600 Sapanca / Sakarya Türkiye

Telefon : +90 264 582 21 00

Satıcı Mersis No : 0871005355000015

Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Aras Kargo

ALICI

Adı Soyadı: 

Adresi: 

Telefon: 

E – Posta:

SATICI’nın SERTİFİKA kapsamında sunduğu hizmetlerden, adına ya da lehine satın alınan tüketici KULLANICI olarak anılacaktır.

1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; ALICI’nın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Hediye Sertifikası (“SERTİFİKA”) ile bu SERTİFİKA’ya konu hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SERTİFİKA; SATICI’nın sunduğu;

 • Masaj & Bakım,
 • Günübirlik "Islak Alanlar" kullanımı (jet duşlar, buhar odaları, sauna, buz odası, dinlenme odaları, Türk hamamı),
 • Konaklamalı Spa Programları ve Wellness Programları,
 • Restoran hizmetleri,

şeklinde sunduğu hizmetlerin tamamını ya da birini web site üzerinden hediye sertifikası olarak satın alabilmek için Ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesin’de belirtilen süre içerisinde ve belirtilen şartlarda kullanmak için ALICI tarafından, KULLANICI lehine satın alınan ve bu işlem için işbu ön bilgilendirme formunu teyit etmesi, akabinde Sözleşme’yi onaylaması ve bu işlem için ödeme yaptıktan sonra seçimine göre ALICI’nın web sitede satın alma işlemi yaparken bildirdiği e-posta adresine pdf formatında iletilen veya belirttiği teslimat adresine basılı olarak iletilen SERTİFİKA’yı ifade etmektedir.

2. SÖZLEŞME KONUSU SERTİFİKA VE SERTİFİKAYA KONU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

2.1. SERTİFİKA BİLGİLERİ;

Elektronik ortamda alınan SERTİFİKA’nın ve SERTİFİKA konusu hizmetin şekli, şartları, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, KULLANICI bilgileri, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmetin Adı:   

Sertifika Kodu: 

Adet: 

Satıcı Unvanı: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş.

KDV Hariç Birim Fiyatı: 

KDV Dahil Toplam Tutar: 

Toplam Satış Tutarı: 

Ödeme Şekli ve Planı: 

Kargo Bedeli: Satın alınan SERTİFİKA’nın Kargo ücreti SATICI’ya aittir.

 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının taksitle ödenmesi halinde kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
 • Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

2.2. SERTİFİKAYA KONU HİZMETİN BİLGİLERİ;

Sertifikaya Konu Hizmetin Adı: 

Sertifikaya Konu Hizmetin Sertifika Kodu: 

Sertifikaya Konu Hizmeti Kullanacak Kişilerin İsimleri: 

Sertifikaya Konu Hizmetin Teslim Edileceği Adres/E-mail: 

'dır. ALICI, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis ve sertifikaya konu hizmet hakkında her türlü bilgiyi gerek SATICI'ya ait web adreslerinden ve/veya gerekse SATICI satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra satın aldığını kabul ve beyan eder.

SERTİFİKA konusu, hizmetler arasından konaklama hizmetinin seçilmesi durumunda hizmette geçerli olan geceleme sayısıdır. Konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı KULLANICI’nın gün ışığından faydalanamaması SATICI’nın sorumluluğunda değildir. KULLANICI’nın konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI, SERTİFİKA satın alırken KULLANICI için istenilen bilgileri doğru, resmi kayıtlarına uygun olarak vermeli ve sisteme girmelidir. ALICI, sözleşme gereği KULLANICI’ya ait bilgileri sisteme gireceğinden, bu bilgiyi paylaşan kişi olarak KULLANICI’nın aydınlatılmasına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. SERTİFİKA satın alınırken verilen bilgiler otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, KULLANICI’nın doğum tarihinin sözleşme uyarınca belirtilen yaş sınırına (14 yaş) uymadığının, kişisel bilgilerinin, sözleşme bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tespiti ve bu durumlarda oluşacak sonuçlar ALICI’nın sorumluluğundadır.  KULLANICILAR, sözleşme kapsamında kendisine sunulan SERTİFİKA hizmeti dışında otelden almak istediği ek hizmetlere ilişkin çıkan fiyat farkını otele ödemek zorundadırlar. 

KULLANICI; SATICI’nın satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde, tesisten çıkarılacağını, hizmeti alamayacağını/kullanamayacağı ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından iade hakkının bulunmadığını kabul eder. KULLANICI’dan kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden SATICI sorumlu değildir.

SERTİFİKA’nın, 3. kişilere satışı gerçekleştirilemez ve devredilemez. Bu durumun Taraflardan herhangi biri tarafından tespit edilmesi halinde tekrar satışı yapılan SERTİFİKA iptal edilecek ve ALICI ya da KULLANICI herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SERTİFİKA’ların muhafaza yükümlülüğü SERTİFİKA’nın e-posta yoluyla iletilmesi ya da ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden itibaren KULLANICI’ya, ALICI’nın SERTİFİKA’nın kendi adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden itibaren ALICI’ya aittir. SERTİFİKA’nın çalınması, silinmesi, kaybolması ya da herhangi bir yolla bilgisi haricinde 3. kişilerce kullanılması halinde oluşan sonuçlardan SATICI sorumlu olmayacak, bu anlamda sorumluluk SERTİFİKA’nın KULLANICI’nın e-posta adresine iletilmiş ya da ALICI’nın belirttiği teslimat adresine teslim edilmiş olması durumunda KULLANICI’ya, ALICI’nın SERTİFİKA’nın kendi adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden ibaret ALICI’ya ait olacak ve ALICI ve KULLANICI herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

SATICI, ALICI’nın hileli veya uygunsuz işlemler uyguladığını tespit ettiğinde veya rezervasyonun bir yanlışlık veya hata içerdiğini veya bunlardan kaynaklandığı ortaya çıktığında ya da SATICI’nın otel politikaları, şart veya koşullarını ihlâl edecek bir girişim sonucu yapıldığını belirlediğinde rezervasyonu iptal etme veya değiştirme hakkı saklıdır.

SERTİFİKA alındığı tarih olan ve sertifika üzerinde de belirtilen tarih itibariyle 1 (Bir) yıl geçerlidir. SERTİFİKA’da adı geçen KULLANICI’nın SERTİFİKA’da adı geçen hizmetten bu süre içerisinde yararlanması gerekmektedir. Aksi takdirde SATICI’nın sertifika ile ilgili bir yükümlülüğü olmayacaktır.

SERTİFİKA’da adı geçen hizmet Yılbaşı günü ve Bayram dönemlerinde kullanılamaz. Bu dönemler dışında KULLANICI tarafından SATICInın yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden müsaitlik doğrultusunda rezervasyon yapılarak kullanılabilecektir. KULLANICInın rezervasyonu yaptırdıktan sonra talep edeceği tarih değişikliği otelin müsaitlik durumuna göre onaylanır.

KULLANICI herhangi bir sebepten dolayı rezervasyonunu iptal ettirmek istiyorsa otele giriş gününden en geç 48 saat öncesinde bildirmesi gerekmedir. Aksi takdirde sertifika konusu hizmet verilmiş sayılır ve sertifika geçerliliğini kaybeder.

ALICI ve KULLANICI otele günübirlik ya da konaklamalı olarak yalnızca 14 yaş ve üzeri misafirlerin alındığını kabul eder.

Ön bilgilendirme formu ve Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmede ismi geçen ve adına SERTİFİKA alınan KULLANICI’lar, sözleşmede imzası bulunan ALICI’ya, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi imzalayan ALICI’nın işbu Ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve Ön bilgilendirme formu ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile Ön bilgilendirme formunun ve sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, Ön bilgilendirme formunun ve sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan ALICI, SATICI’nın tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan ALICI, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. 

3. ÖDEME VE TESLİM ZAMANI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu teyidinizi takiben aşağıdaki ödeme ve teslim detayları hususunda bilgilendirilmektesiniz;

ALICI ödemeyi kredi kartları, debit kartlar, Havale, EFT yöntemiyle yapabilir. ALICI, havale ile ödemede kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 1 (Bir) işgünü  içinde havalesi yapılmayan siparişler, sistem tarafından otomatikman iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI’nın hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

ALICI ilgili SATICI web sitesi üzerinden oluşturacağı siparişlerine bağlı ödemesini, ilgili sitede yer alan sanal POS uygulamasını kullanmak vasıtası ile kredi kartı ile yapacağı durumlarda bankalara ait 3D Secure özelliği olan ve internet üzerinden alışverişe açık kredi kartlarını kullanmak zorundadır.

SATICI ilgili web sitesi ve içinde bulundurduğu sanal POS uygulaması sadece 3D Secure özelliği olan banka kartları ile çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. ALICI iş bu sözleşme ile konu hakkında gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul eder.

Sözleşme konusu SERTİFİKA’nın teslimatı için sözleşme bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Herhangi bir nedenle SERTİFİKA bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi veya ALICI’nın banka kayıtlarında bakiye olmaması ve ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde vb. sair nedenlerle ödeme işleminin iptal edilmesi durumunda, ALICI Sözleşmeden dönmüş sayılacak olup ALICI’nın SERTİFİKA ve SERTİFİKA karşılığında SATICI’dan SERTİFİKA’ya konu hizmeti edinme hakkı son bulacak olup SERTİFİKA geçerliliği sona erdirilecektir.

ALICI olarak sipariş edilen SERTİFİKA için siparişini takiben ödeme yükümlülüğü doğacaktır. SERTİFİKA’nın teslimatı için, ALICI tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formunun, Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmesi ve akabinde ödeme sayfasından SERTİFİKA bedelinin ödenmesi şarttır.

Teslimata konu SERTİFİKA, ödemenin SATICI hesaplarına geçmesinden sonra yapılan seçime göre ALICI’nın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine pdf formatında ya da ALICI tarafından iletilen teslimat adresine posta yoluyla gönderilecektir. ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.

SERTİFİKA, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirttiği teslimat adresine ve belirtilen kişi / kişilere elden teslim edilecektir.  Teslim anında teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ya da KULLANICI’nın SERTİFİKA’yı geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir.  Ancak teslimat süresi her halükarda siparişin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmayacaktır. SERTİFİKA, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, SERTİFİKA konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul eder.

4. CAYMA HAKKI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Tüketici (ALICI), KULLANICI’nın sertifikadaki hizmeti kullanmamış olması koşuluyla 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

i. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

ii. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

iii. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Tüketicinin (ALICI’nın) cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde SERTİFİKA bedeli ALICI'ya iade edilir.

Tüketicinin (ALICI’nın) SERTİFİKA iadesi (cayma) hakkını kullanması için, 14 (ondört) günlük süre içinde  SATICI’nın aşağıda bilgileri yer alan adreslerine, iadeli taahhütlü posta, faks veya e­mail aracılığıyla yazılı bildirimde bulunmuş olması şarttır.

Adres: Rüstempaşa Mah. Kumbaz Cad. No.8 54600 Sapanca / Sakarya Türkiye

E-mail: [email protected]

Fax: +90 264 582 21 01

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

 • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünle iade edilemez. 
 • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler iade edilemez.
 • Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Külotlar, silikon ürünler, aksesuar, takı, kozmetik ürünleri ve korselerde hijyen dolayisiyla değisim ya da iade yapılmamaktadır.)
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler iade edilemez.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ( kozmetik, kulaklık vb) ürünler  iade alınamamaktadır.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Siparişinize ve/veya siparişinize konu hizmete dair ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.richmondnua.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ikametgâhının bulunduğu veya mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.  

8. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

ALICI; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Onaylanma Tarihi: 

IP Adresi: 

SATICI

Ticari Unvanı: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş
Adresi: Rüstempaşa Mah. Kumbaz Cad. No.8 54600 Sapanca / Sakarya Türkiye
Telefon : +90 264 582 21 00
Satıcı Mersis No : 0871005355000015
Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: Aras Kargo

ALICI

Adı Soyadı: 

Firma Adı: 

Adresi: 

Telefon: 

E – Posta:

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

Ticari Unvanı: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş

Adresi: Rüstempaşa Mah. Kumbaz Cad. No.8 54600 Sapanca / Sakarya Türkiye

Telefon : +90 264 582 21 00

Satıcı Mersis No : 0871005355000015

Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

ALICI

Adı Soyadı: 

Teslim Adresi: 

Telefon: 

E – Posta:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, ALICI’nın www.richmondnua.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Hediye Sertifikası (“SERTİFİKA”) ile bu SERTİFİKA’ya konu hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

SERTİFİKA; SATICI’nın;

 • Masaj & Bakım,
 • Günübirlik "Islak Alanlar" kullanımı (jet duşlar, buhar odaları, sauna, buz odası, dinlenme odaları, Türk hamamı),
 • Konaklamalı Spa Programları ve Wellness Programları,
 • Restoran hizmetleri,

şeklinde sunduğu hizmetlerin tamamını ya da birini web site üzerinden hediye sertifikası olarak satın alabilmek için ön bilgilendirme formu ve işbu Sözleşme’de belirtilen süre içerisinde ve belirtilen şartlarda kullanmak için ALICI tarafından, KULLANICI lehine satın alınan ve bu işlem için ön bilgilendirme formunu teyit etmesi, akabinde Sözleşme’yi onaylaması ve bu işlem için ödeme yaptıktan sonra seçimine göre ALICI’nın web sitede satın alma işlemi yaparken bildirdiği e-posta adresine pdf formatında iletilen veya belirttiği teslimat adresine basılı olarak iletilen SERTİFİKA’yı ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU SERTİFİKA VE SERTİFİKAYA KONU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

3.1. SERTİFİKA BİLGİLERİ;

Elektronik ortamda alınan SERTİFİKA’nın ve SERTİFİKA konusu hizmetin şekli, şartları, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, KULLANICI bilgileri, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmetin Adı: 

Sertifika Kodu: 

Adet: 

Satıcı Unvanı: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş.

KDV Hariç Birim Fiyatı: 

KDV Dahil Toplam Tutar: 

Toplam Satış Tutarı: 

Ödeme Şekli ve Planı: 

Kargo Bedeli: Satın alınan SERTİFİKA’nın Kargo ücreti SATICI’ya aittir

 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının taksitle ödenmesi halinde kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
 • Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.2. SERTİFİKAYA KONU HİZMETİN BİLGİLERİ;

Sertifikaya Konu Hizmetin Adı: 

Sertifikaya Konu Hizmetin Sertifika Kodu: 

Sertifikaya Konu Hizmeti Kullanacak Kişilerin İsimleri: 

Sertifikaya Konu Hizmetin Teslim Edileceği Adres/E-mail: 

'dır. ALICI, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis ve sertifikaya konu hizmet hakkında her türlü bilgiyi gerek SATICI'ya ait web adreslerinden ve/veya gerekse SATICI satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra satın aldığını kabul ve beyan eder.

SERTİFİKA konusu, hizmetler arasından konaklama hizmetinin seçilmesi durumunda hizmette geçerli olan geceleme sayısıdır. Konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı KULLANICI’nın gün ışığından faydalanamaması SATICI’nın sorumluluğunda değildir. KULLANICI’nın konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI, SERTİFİKA satın alırken KULLANICI’ya ilişkin istenilen bilgileri doğru, resmi kayıtlarına uygun olarak vermeli ve sisteme girmelidir. ALICI, sözleşme gereği KULLANICI’ya ait bilgileri sisteme gireceğinden, bu bilgiyi paylaşan kişi olarak KULLANICI’nın aydınlatılmasına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. SERTİFİKA satın alınırken verilen bilgiler otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, KULLANICI’nın doğum tarihinin işbu sözleşme uyarınca belirtilen yaş sınırına (14 yaş) uymadığının, kişisel bilgilerinin sözleşme bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tespiti ve bu durumlarda oluşacak sonuçlar ALICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICILAR, kendisine sunulan SERTİFİKA hizmet kapsamı dışında otelden almak istedikleri ek hizmetlere ilişkin çıkan fiyat farkını otele ödemek zorundadırlar. 

KULLANICI; SATICI’nın satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde, tesisten çıkarılacağını, hizmeti alamayacağını/kullanamayacağı ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından iade hakkının bulunmadığını kabul eder. KULLANICI’dan kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden SATICI sorumlu değildir.

SERTİFİKA’nın, 3. kişilere satışı gerçekleştirilemez ve devredilemez. Bu durumun Taraflardan herhangi biri tarafından tespit edilmesi halinde tekrar satışı yapılan SERTİFİKA iptal edilecek ve ALICI ya da KULLANICI herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SERTİFİKA’ların muhafaza yükümlülüğü SERTİFİKA’nın e-posta yoluyla iletilmesi ya da ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden itibaren KULLANICI’ya, ALICI’nın SERTİFİKA’nın kendi adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden itibaren ALICI’ya aittir. SERTİFİKA’nın çalınması, silinmesi, kaybolması ya da herhangi bir yolla bilgisi haricinde 3. kişilerce kullanılması halinde oluşan sonuçlardan SATICI sorumlu olmayacak, bu anlamda sorumluluk SERTİFİKA’nın KULLANICI’nın e-posta adresine iletilmiş ya da ALICI’nın belirttiği teslimat adresine teslim edilmiş olması durumunda KULLANICI’ya, ALICI’nın SERTİFİKA’nın kendi adresine teslim edilmesini talep etmesi halinde, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine tesliminden ibaret ALICI’ya ait olacak ve ALICI ve KULLANICI herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

SATICI, ALICI’nın hileli veya uygunsuz işlemler uyguladığını tespit ettiğinde veya rezervasyonun bir yanlışlık veya hata içerdiğini veya bunlardan kaynaklandığı ortaya çıktığında ya da SATICI’nın otel politikaları, şart veya koşullarını ihlâl edecek bir girişim sonucu yapıldığını belirlediğinde rezervasyonu iptal etme veya değiştirme hakkı saklıdır.

SERTİFİKA alındığı tarih olan ve sertifika üzerinde de belirtilen tarih itibariyle 1 (Bir) yıl geçerlidir. SERTİFİKA’da adı geçen KULLANICI’nın SERTİFİKA’da adı geçen hizmetten bu süre içerisinde yararlanması gerekmektedir. Aksi takdirde SATICI’nın sertifika ile ilgili bir yükümlülüğü olmayacaktır.

SERTİFİKA’da adı geçen hizmet Yılbaşı günü ve Bayram dönemlerinde kullanılamaz. Bu dönemler dışında KULLANICI tarafından SATICInın yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden müsaitlik doğrultusunda rezervasyon yapılarak kullanılabilecektir. KULLANICInın rezervasyonu yaptırdıktan sonra talep edeceği tarih değişikliği otelin müsaitlik durumuna göre onaylanır.

KULLANICI herhangi bir sebepten dolayı rezervasyonunu iptal ettirmek istiyorsa otele giriş gününden en geç 48 saat öncesinde bildirmesi gerekmedir. Aksi takdirde sertifika konusu hizmet verilmiş sayılır ve sertifika geçerliliğini kaybeder.

ALICI ve KULLANICI otele günübirlik ya da konaklamalı olarak yalnızca 14 yaş ve üzeri misafirlerin alındığını kabul eder.

Ön bilgilendirme formu ve Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmede ismi geçen ve adına SERTİFİKA alınan KULLANICI’lar, sözleşmede imzası bulunan ALICI’ya, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi imzalayan ALICI’nın işbu Ön bilgilendirme formu ve sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve Ön bilgilendirme formu ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, Ön bilgilendirme formu ve sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile Ön bilgilendirme formunun ve sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, Ön bilgilendirme formunun ve sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan ALICI, SATICI’nın tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan ALICI, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. 

4. ÖDEME VE TESLİM ŞEKLİ

Teslim Şartları;

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişiler: 

Fatura Adresi: 

Teslimata konu SERTİFİKA, ödemenin SATICI hesaplarına geçmesinden sonra yapılan seçime göre ALICI’nın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine pdf formatında ya da ALICI tarafından iletilen teslimat adresine posta yoluyla gönderilecektir. ALICI, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.

Kargo Ücreti: Satıcı tarafından ödenecektir. 

SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla yükümlü değildir. SERTİFİKA, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen kişi / kişilere teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın ya da KULLANICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ya da KULLANICI’nın SERTİFİKA’yı geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir.  Ancak teslimat süresi her halükarda siparişin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmayacaktır. SERTİFİKA, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI ödemeyi kredi kartları, debit kartlar, Havale, EFT yöntemiyle yapabilir. ALICI, havale ile ödemede kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 1 (Bir) iş günü  içinde havalesi yapılmayan siparişler, sistem tarafından otomatikman iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI’nın hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

ALICI ilgili SATICI web sitesi üzerinden oluşturacağı siparişlerine bağlı ödemesini, ilgili sitede yer alan sanal POS uygulamasını kullanmak vasıtası ile kredi kartı ile yapacağı durumlarda bankalara ait 3D Secure özelliği olan ve internet üzerinden alışverişe açık kredi kartlarını kullanmak zorundadır.

SATICI ilgili web sitesi ve içinde bulundurduğu sanal POS uygulaması sadece 3D Secure özelliği olan banka kartları ile çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. ALICI iş bu sözleşme ile konu hakkında gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul eder.

Sözleşme konusu SERTİFİKA’nın teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Herhangi bir nedenle SERTİFİKA bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi veya ALICI’nın banka kayıtlarında bakiye olmaması ve ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde vb. sair nedenlerle ödeme işleminin iptal edilmesi durumunda, ALICI Sözleşmeden dönmüş sayılacak olup ALICI’nın SERTİFİKA ve SERTİFİKA karşılığında SATICI’dan SERTİFİKA’ya konu hizmeti edinme hakkı son bulacak olup SERTİFİKA geçerliliği sona erdirilecektir.

ALICI olarak sipariş edilen SERTİFİKA için siparişini takiben ödeme yükümlülüğü doğacaktır. SERTİFİKA’nın teslimatı için ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formunun ve işbu Sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve akabinde ödeme sayfasından SERTİFİKA bedelinin ödenmesi şarttır.

5. SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan   tarihidir.

Mücbir sebepler nedeniyle SERTİFİKA’nın yasal süre içerisinde teslim edilememesi yahut SERTİFİKA konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde, SATICI bu durumu derhal ALICI’ya bildirecektir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. SATICI tarafından SERTİFİKA ve SERTİFİKA’ya konu hizmetin tedarik edilemeyecek olması halinde, SATICI bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ALICI’yı açık bir şekilde bilgilendirecektir ve ALICI siparişi iptal edebilecektir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte, SATICI ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 gün içinde ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6. İADE

ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan SERTİFİKA’nın çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi, SERTİFİKA konusu hizmetin verilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI SERTİFİKA’yı kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama süreç 2 ile 3 haftayı bulabilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması hali tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI'nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI banka hesabına SERTİFİKA bedelinin tamamını tek seferde geri öder. Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

İade edilecek SERTİFİKA’ya ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekir.

7. CAYMA HAKKI

Tüketici (ALICI), KULLANICI’nın sertifikadaki hizmeti kullanmamış olması koşuluyla 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

i. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

ii. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

iii. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

ALICI’nın (tüketicinin) bedel iadesi (cayma) hakkını kullanması için, 14 (on dört) günlük süre içinde  SATICI’nın aşağıda bilgileri yer alan adreslerine, iadeli taahhütlü posta, faks veya e­mail aracılığıyla yazılı bildirimde bulunmuş olması şarttır.

Adres: Rüstempaşa Mah. Kumbaz Cad. No.8 54600 Sapanca / Sakarya Türkiye
E-mail: [email protected]
Fax: +90 264 582 21 01

8. CAYMA HAKKI VE KULLANILMAYACAĞI DURUMLAR

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

 • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünle iade edilemez. 
 • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler iade edilemez.
 • Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Külotlar, silikon ürünler, aksesuar, takı, kozmetik ürünleri ve korselerde hijyen dolayısıyla değişim ya da iade yapılmamaktadır.)
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler iade edilemez.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ( kozmetik, kulaklık vb) ürünler  iade alınamamaktadır.

9. GİZLİLİK

9.1. ALICI’nın, alışverişi kredi kartı ya da debit kart ile yapması halinde kart kullanımından doğan tüm sorumluluk ALICI’ya aittir. SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gerekli görülen durumlarda SATICI tarafından kimlik doğrulaması talep edilebilir. Kullanılan kartın ALICI’ya ait olduğu tespit edilemez ise yapılan işlem site tarafından iptal edilebilir. İzinsiz kullanımların siteye bildirilmesi durumunda ise; siparişin sevk edilmesinden önce bildirilmesi durumunda sipariş iptal edilir ve bankaya iade talimatı verilir.

9.2. TARAFLAR, işbu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

9.3. ALICI işbu sözleşmeyi imzalamakla tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisine bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmenin ALICI’nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, Tarafların resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK'nın 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak imzalanmıştır.

ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ikametgâhının bulunduğu veya mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ALICI, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmet(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dâhil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek SERTİFİKA’yı sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini, bu kabulünün “misafir olarak devam et” seçeneği ile yapılan siparişler için de geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

SATICI: Tursoy Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş.

ALICI: 

TARİH: 

Onaylanma Tarihi: 

IP Adresi: